Københavns Universitet
Færøsk Trækfugleatlas

På 264 sider med farvebilleder beskriver Færøsk Trækfugleatlas 90 færøske fuglearters træk og vandring på basis af ringmærkede fugle. Værket henvender sig til alle naturinteresserede. 

Færøsk Trækfugleatlas giver en detaljeret gennemgang af 90 færøske fuglearters træk og vandringer. Ringmærkningsresultaterne bliver fremvist og fortolket på en ensartet, overskuelig og indbydende måde. Gennem bogen bliver den samme skabelon fulgt, så figurer og kort på en let fortolkelig måde tjener til at illustrere en given arts karakteristika. Teksten er en grundig analyse i et let forståeligt sprog. Art for art gennemgås forhold som yngleområde og vinterkvarter, trækkets fænologi, trækretning, spredning, dødelighed og dødsårsager.

I bogens indledende kapitler får læseren en gennemgang af ringmærkningens historie på Færøerne, ringmærkning som metode til indsamling af videnskabelige data samt en beskrivelse af menneskelige påvirkninger af fuglelivet på Færøerne.

Bogen kort:

264 sider med farvebilleder
Omhandler 90 færøske fugle arter
Medtager 100.000 ringmærkninger (1912-2009)
Medtager 5.100 genmeldinger
Medtager materiale tilbage fra ringmærkningens start i 1912
Medtager materiale fra alle seks ringmærkningscentraler der har ringmærket på Færøerne
28 sider indledende kapitler, bl.a. omhandlende ringmærkningens historie, ringmærkningen som metode, menneskelig påvirkning af fuglene på Færøerne m.v.
Bogen præsenterer resultater indsamlet i et unikt samarbejde mellem forskning, frivillige og den befolkningen (finderne af ringmærkede fugle)


Forlag Faroe University Press, Tórshavn
Indbinding Bog, softback
Udgivet 2014
Udgave 1. udgave
Sprog Dansk
Sideantal 264
250,00 DKK Vejl. uds. pris