Københavns Universitet
Atlas over danske ferskvandsfisk

Atlas over danske ferskvandsfisk er det mest omfattende værk om de danske ferskvandsfisk, der nogen sinde er udgivet. Atlasset rummer opdaterede udbredelseskort for alle oprindelige danske ferskvandsfisk og hovedparten af de arter, der gennem tiden er indført til Danmark.

Formålet med atlasprojektet er at skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af de danske ferskvandsfisk. Naturen forandrer sig overraskende hurtigt, en tendens der ser ud til at accelerere i takt med at klimaet ændrer sig, og for at kunne vurdere eventuelle ændringer i vore fiskebestande er det vigtigt at have en solid viden om tilstanden i disse år.

Atlas over danske ferskvandsfisk indeholder oplysninger om 66 arters udbredelse og er rigt illustreret med fotos af fiskene, særlige kendetegn og deres levesteder. For hver art er der grundige afsnit om systematik, kendetegn, udbredelse og biologi. Bogen indeholder desuden generelle afsnit om fisk, fiskenes levesteder, deres artsrigdom på forskellige levesteder og i forskellige dele af landet. Herudover findes et afsnit om fiskenes indvandring efter istiden og et afsnit om sygdomme hos ferskvandsfisk.

Bogen henvender sig til alle natur- og fiskeinteresserede, men bogen er også et vigtigt redskab i den fremtidige undervisning og forvaltning af vores ferskvandsfisk.

Altas over danske ferskvandsfisk begyndte som et forskningsprojekt i 2006 i et samarbejde mellem forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua. Men forskerne har ikke været alene om arbejdet. Gennem seks år har de sammen med frivillige lystfiskere og naturinteresserede fra hele landet indsamlet oplysninger om fiskenes udbredelse. Foruden indsamling af oplysninger om de nutidige levesteder er der gjort et stort arbejde for at finde frem til oplysninger om fiskenes historiske udbredelse. Det er den indsamlede viden, der nu er nu gjort tilgængelig i den 700 sider store bog Atlas over danske ferskvandsfisk .

Atlas over danske ferskvandsfisk er udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Bag bogen står Henrik Carl, Jørgen G. Nielsen og Peter Rask Møller fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet, og Gorm H. Rasmussen og Søren Berg fra DTU Aqua.

Forlag Statens Naturhistoriske Museum
Indbinding Bog, hardback
Udgivet 01.03.2012
Udgave 1. Udgave
Sprog Dansk
Sideantal 700
399,00 DKK Vejl. uds. pris